12 Februari 2010

Peringatan Dari Al-Quran Mengenai Kehidupan Dunia

MAKSUD FIRMAN ALLAH S.W.T :
"KEHIDUPAN DUNIA ITU TIDAK LAIN HANYALAH KESENANGAN YANG MEMPERDAYAKAN"
(SURAH ALI'IMRAN : 185

MAKSUD FIRMAN ALLAH S.W.T :
"DAN TIADALAH KEHIDUPAN DUNIA INI SELAIN DARI MAIN-MAIN DAN SENDA GURAU BELAKA"
(SURAH AL'AN'AAM : 32)

MAKSUD FIRMAN ALLAH S.W.T :
"KETAHUILAH, BAHAWA SESUNGGUHNYA KEHIDUPAN DUNIA ITU HANYALAH PERMAINAN DAN SUATU YANG MELALAIKAN, PERHIASAN DAN BERMEGAH-MEGAH ANTARA KAMU SERTA BERBANGGA-BANGGA TENTANG BANYAKNYA HARTA DAN ANAK"
(SURAH AL-HADIID : 20)

MAKSUD FIRMAN ALLAH S.W.T :
"DAN TIADALAH KEHIDUPAN DUNIA INI MELAINKAN SENDA GURAU DAN MAIN-MAIN"
(SURAH AL-ANKABUUT : 64)

MAKSUD FIRMAN ALLAH S.W.T :
"PADAHAL KENIKMATAN HIDUP DI DUNIA INI (DIBANDINGKAN DENGAN KEHIDUPAN) DI AKHIRAT HANYALAH SEDIKIT"
(SURAH AT-TAUBAH : 38)

MAKSUD FIRMAN ALLAH S.W.T :
"MAKA JANGANLAH HARTA BENDA DAN ANAK-ANAK MEREKA MENARIK HATIMU. SESUNGGUHNYA ALLAH MENGHENDAKI DENGAN (MEMBERI) HARTA DENDA DAN ANAK-ANAK ITU UNTUK MENYEKSA MEREKA DALAM KEHIDUPAN DUNIA"
(SURAH AT-TAUBAH : 55)

MAKSUD FIRMAN ALLAH S.W.T :
"KEHIDUPAN DUNIA DIJADIKAN INDAH DALAM PANDANGAN ORANG-ORANG KAFIR DAN MEREKA MEMANDANG HINA ORANG-ORANG YANG BERIMAN"
(SURAH AL-BAQARAH : 212)

p/s: InsyaAllah akan dimasukkan sekali ayat Al-Quran.