12 Februari 2010

Mencari Harta Kekayaan

Mencari harta kekayaan. Untuk apa? Silap-silap menyiksa diri kebanyakannya! Berwaspadalah kita hendaknya.

Cuba renungkan apakah matlamat harta yang kita cari sama ada kita sudah banyak harta yang terkumpul, atau masih dalam berusaha mati-matian mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, walaupun kadang-kadang tidak disedari berupa syubahat atau berbentuk haram, sedangkan kita tahu masa untuk menikmatinya sekadar umur yang sedikit sekitar 50, 60, 70, 80.. tahun atau lebih sikit. Kita hendaklah faham bahawa harta kekayaan adalah pinjaman dari Allah. Harta itu milik Allah dan Allah berjanji apabila diinfakkan (bersedekah) Allah pasti akan menggantikannya. Jika tidak harta itu akan lenyap tanpa mendapat pahala dan nikmat di akhirat kelak. Ini 9 bukti berinfak itu sangat disukai atau dicintai ALLAH SWT.

1. Sebahagian dari harta kita makan, mungkin banyak atau enak sedap dimakan. Ianya habis dibuang menjadi najis.

2. Sebahagian harta yang mungkin banyak kita simpan, dalam setor, dalam bank atau dalam bentuk hartanah, saham, bangunan, motorkar dan lain-lain kehendak mengikut hawa nafsu selagi yang mau tanpa had. Semua jenis simpanan seperti dinayatakan di atas, belum pasti dapat kita manfaatkan atau mendapat faedahnya, kerana bila-bila masa kita akan menemui ajal tanpa kita ketahui masanya. Lambat laun akan mesti mati juga. Akhirnya orang yang mewarisinyalah yang akan menafaatkan.

3. Apa yang kita miliki juga, tidak semestinya kita menikmatinya, malahan orang lain juga yang menikmatinya.

4. Apakah sebenarnya yang benar-benar menjadi hak kita? Tidak lain dan tidak bukan ialah apa yang kita infaqkan ke jalan Allah swt, seperti zakat, sedekah kepada yang memerlukan yang kita diberikan ganjaran oleh Allah swt di akhirat nanti di saat dan ketika yang sangat kita memerlukan untuk hidup kekal dalam kebahagiaan di syurga Allah.

Cara untuk mendapat kebahagiaan serta keberkatan dari harta yang kita usahakan di dunia ialah dengan mengambil langkah-langkah seperti berikut:

1. Bersyukur di atas apa yang yang diberikan oleh Allah kepada kita.

2. Berbelanjalah harta kita mengikut lunas yang diredhai Allah untuk diri, ahli keluarga dan kebajikan masyarakat ke jalan Allah secara ynag halal.

3. Pastikan pendapatan yang diperolehi halal dari segi hukumnya mengikut syariat Islam.

4. Berzakatlah bila cuklup syaratnya haul kerana ini adalah fardhu sebagai rukun Islam.

5. Banyakkan sedekah yang berbentuk sunat. Firman an Allah swt;, " Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantikannya dan Dia lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya". - (Surah Saba' : 39)

Al- Hafizh Ibnu Katsir berkata, " betapapun sedikt apa yang kamu infaqkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan apa yang di perbolehkanNya, nescaya Dia akan menggantikannya untukmu di dunia, dan di kahirat enkau akan diberi pahala dan ganjaran, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.."

6. Ingatlah mendaptkan harta dunia bermatlamatkan untuk dijadikan bekalan akhirat.

7. Sabda Nabi saw, 9/10 daripada sumber rezeki ialah berpunca daripada perniagaan. Perniagaan itu fardhu kifayah. BERUSAHALAH melakukan kewajipan tapi tidak bertentangan dengan ISLAM.

Wallahhu 'alam.